W tym miejscu znajdują się przedmioty realizowane/udostępnione przez Nauczycieli Instytutu Historii UMCS.